matematykaszkolna.pl
proszę o pomoc study: Dany jest trójkąt DEF o bokach EF = d, DF= e i DE = f. Oblicz długości odcinków, na jakie dwusieczna kąta DEF dzieli bok DF, jeśli d= 5 e= 6 f= 7
28 maj 10:15
m: rysunekSkorzystaj dwa razy z twierdzenia kosinusów w ΔEDA i ΔEFA
28 maj 10:29
a7: lub skorzystaj z tw. o dwusiecznej https://matematykaszkolna.pl/strona/498.html |FA|=x |AD|=6−x
x 6−x 

=

5 7 
7x=5(6−x) 7x=30−5x 12x=30 x=2,5 6−x=3,5 ================
28 maj 10:34
study: dzięki
28 maj 10:35
zapasz:
4 sty 10:32
zapasz: ≤jhiki
4 sty 10:32