matematykaszkolna.pl
Odczytaj współrzędne wierzchołka paraboli ,która jest wykresem funkcji określone xdxd: Odczytaj współrzędne wierzchołka paraboli ,która jest wykresem funkcji określonej wzorem: a. f(x) = −2( x + 3) 2−5 b. f(x) = 3( x − 4) 2 + 9 c. f(x) = −7( x + 9) 2−1
27 maj 08:12
wredulus_pospolitus: jeżeli masz funkcję postaci: f(x) = a(x − p)2 +q to wierzchołek ma współrzędne (p , q) zastosuj tą wiedzę do zadania
27 maj 08:21
kinga:
15 wrz 14:11
kinga:
15 wrz 14:11
chichi: @wreduluspospolitus pokazał jak odczytać współrzędne,już nawet czytać nie potraficie?
15 wrz 14:25