Zadania maturalne testowe z tematu „Procenty” pochodzące z matur na poziomie podstawowym, informatora maturalnego i zbiorów zadań CKE.