rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Cenę drukarki obniżono o 20%, a następnie nową cenę obniżono o 10%. W wyniku obu tych zmian cena drukarki zmniejszyła się w stosunku do ceny sprzed obu obniżek o A. 18% B. 28% C. 30% D. 72%.