rozwiązanie
Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19 %. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa A. 1000 * (1 - (81/100) * (4/100), B. 1000 * (1 + (19/100) * (4/100)), C. 1000 * (1 + (81/100) * (4/100), D. 1000 * (1 - (19/100) * (4/100)).