rozwiązanie
Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby ,,a'' jest równe 15% liczby ,,b''. Stąd wynika, że ,,a'' jest równe A. 103% liczby ,,b'', B. 125% liczby ,,b'', C. 150% liczby b, D. 153% liczby b