rozwiązanie
Cena działki po kolejnych dwóch obniżkach, za każdym razem o 10% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie, jest równa 78732 zł. Cena tej działki przed obiema obniżkami była, w zaokrągleniu do 1 zł, równa A. 98 732 zł B. 97 200 zł C. 95 266 zł D. 94 478 zł. Zamiana procentu na ułamek. 6422.html.