rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Na początku miesiąca komputer kosztował 3 500 zl. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę komputera obniżono o 10%, a w trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o 15%. Innych zmian ceny tego komputera w tym miesiącu już nie było. Cena komputera na koniec miesiąca była równa A. 3 272,50 zl B. 2 625 zl C. 2 677,50 zl D. 2 800 zl.