rozwiązanie
Dane są dwa koła. Promień pierwszego koła jest większy od promienia drugiego koła o 30%. Wynika stąd, że pole pierwszego koła jest większe od pola drugiego koła A. o mniej niż 50%, ale więcej niż 40%. B. o mniej niż 60%, ale więcej niż 50%. C. dokładnie o 60%. D. o więcej niż 60%. Długość okręgu i pole koła.