rozwiązanie
Cena roweru po obniżce o 15% była równa 850 zł. Przed obniżką ten rower kosztował A. 865,00 zł, B. 850,15 zł, C. 1000,00 zł, D. 977,50 zł.