rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o A. 25%; B. 20%; C. 15%; D. 12%.