rozwiązanie
30% liczby x jest o 2730 mniejsze od liczby x. Liczba x jest równa A. 3900 B. 1911 C. 9100 D. 2100 Procent z liczby. Zamiana procentu na ułamek.