rozwiązanie
Dodatnia liczba x stanowi 70 procent liczby y. Wówczas A. y = 13/10 x, B. y = 7/10 x, C. y = 10/7 x, D. y = 10/13 x.