rozwiązanie
Zadanie 1. Matura poprawkowa z matematyki 2010. Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje: A. 73,20 zł, B. 49,18 zł, C. 60,22 zł, D. 82 zł.