rozwiązanie
Dany jest prostokąt o wymiarach 40 cm x 100 cm. Jeżeli każdy z dłuższych boków tego prostokąta wydłużymy o 20%, a każdy z krótszych boków skrócimy o 20%, to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta A. zwiększy się o 8%. B. zwiększy się o 4%, C. zmniejszy się o 8%, D. zmniejszy się o 4%. Prostokąt.