rozwiązanie
Liczba y to 120% liczby x. Wynika stąd, że A. y=x+0,2 B. y=x+0,2x C. x=y-0,2 D. x=y-0,2