rozwiązanie
4% liczby x jest równe 6, zatem A. x=150 B. x<150 C. x=240 D. x>240