rozwiązanie
Iloczyn dodatnich liczb a i b jest równy 1350. Ponadto 15% liczby a jest równe 10% liczby b. Stąd wynika, że b jest równe A. 9, B. 18, C. 45, D. 50. Metodą podstawiania.