rozwiązanie
Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest A. 0,15⋅x = 230, B. 0,85⋅x = 230, C. x + 0,15⋅x = 230, D. x - 0,15⋅x = 230