rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Jeżeli 75% liczby a jest równe 177 i 59% liczby b jest równe 177, to A. b-a=26 B. b-a=64 C. a-b=26 D. a-b=64