rozwiązanie
Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że A. c = 1,5; B. c = 1,6; C. c = 0,8, D. c = 0,16.