Zadania. Liczenie objętości, pola powierzchni, długości przekątnych prostopadłościanu.