Teoria
rozwiązanie
Oblicz pole powierzchni i objętość paska blachy o wymiarach 16 cm, 2 m, 4 mm. Pole prostokąta. Pole powierzchni prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu. Prostopadłościan. Jednostki długości, objętości i masy.