Zadania  +  Rozwiązania
Prostopadłościan to graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami. Na rysunku jest prostopadłościan o krawędziach podstawy a,b i wysokości H. Prostopadłościan ma 6 ścian, 12 krawędzi, 8 wierzchołków. Kąty w prostopadłościanie. Objętość prostopadłościanu liczymy ze wzoru V=a*b*H. Pole całkowite prostopadłościanu to suma pól wszystkich ścian - wzór na rysunku.