Teoria
rozwiązanie
Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu, którego objętość wynosi 72 cm^3, a podstawa ma wymiary 6 cm i 3 cm. Pole prostokąta. Pole powierzchni prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu.