Teoria
rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Prostopadłościan ma w podstawie kwadrat. Przekątna tego prostopadłościanu ma długość 4cm i jest nachylona do podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego prostopadłościanu. Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. Wartości funkcji trygonometrycznych. Przekątna kwadratu. Pole kwadratu. Pole prostokąta. Pole powierzchni prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu. Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Cosinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Prostopadłościan.