Teoria
rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, którego krawędzie mają długość 3 cm, 2 cm, 4 cm. Pole prostokąta. Pole powierzchni prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu.