Teoria
rozwiązanie
Prostopadłościan ma w podstawie kwadrat i wysokość dwa razy dłuższą niż krawędź podstawy. Suma wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa 48 cm. Oblicz jego objętość i pole całkowite. Pole kwadratu. Pole prostokąta. Pole powierzchni prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu. Prostopadłościan.