Teoria
rozwiązanie
Akwarium o wysokości 25 cm napełniono wodą tak, że od górnej krawędzi akwarium do poziomu wody jest 5 cm. Jaką część objętości akwarium stanowi objętość wody? Objętość prostopadłościanu. Stosunek liczb.