rozwiązanie
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunek długości krawędzi prostopadłościanu wychodzącego z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to 1:2:3. Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu. Pole powierzchni prostopadłościanu. Stosunek liczb. Twierdzenie Pitagorasa. Przekątna prostopadłościanu.