rozwiązanie
Podstawą prostopadłościanu ABCDA1B1C1D1 jest prostokąt o bokach długości: |AD|=3 i |AB|=6. Wysokość prostopadłościanu ma długość równą 6. Uzasadnij, za pomocą rachunków, że trójkąt BAD1 jest prostokątny. Prostopadłościan. Przekątna prostopadłościanu. Kąty w prostopadłościanie. Przekątna prostokąta. Twierdzenie Pitagorasa.