Teoria
rozwiązanie
Oblicz pole powierzchni i objętość pudełka zapałek o wymiarach 5 cm, 8 cm, 9 mm. Pole prostokąta. Pole powierzchni prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu. Prostopadłościan. Jednostki długości, objętości i masy.