Teoria
rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: W prostopadłościanie przekątne sąsiednich ścian bocznych są nachylone do podstawy pod kątami 30 stopni i 60 stopni. Oblicz pole powierzchni i objętość tego prostopadłościanu, jeżeli jego wysokość ma 6 cm. Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. Wartości funkcji trygonometrycznych. Pole prostokąta. Pole powierzchni prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu. Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.