Teoria
rozwiązanie
Oblicz objętość graniastosłupa, którego trzy różne ściany mają pola 6 cm2, 15cm2 i 10cm2. Pole prostokąta. Objętość prostopadłościanu.