Teoria
rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz objętość prostopadłościanu, którego przekątne ścian mają długości 10cm, 12cm, 14cm. Przekątna prostopadłościanu. Przekątna prostokąta. Twierdzenie Pitagorasa. Objętość prostopadłościanu.