Znajdź sumę, różnicę, iloczyn wielomianów W(x) i P(x). Dodaj, odejmij, pomnóż wielomiany. Uprość wielomiany.