Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=(2x+1)^3 Działania na wielomianach. Wzór skróconego mnożenia.