Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=(3x-4)^3 Działania na wielomianach. Wzór skróconego mnożenia.