Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=(x^4+x^3+x^2+x+1)(-4x^2-5)+(2x^2+x+1) Działania na wielomianach.