Teoria
rozwiązanie
Znajdź sumę, różnicę, iloczyn wielomianów W(x)=x^4+2x^3+x^2+x-3 i P(x)=x^5+5x^3-x^2+3x-1 Działania na wielomianach.