Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=(x^2+x+1)^2(2x-5)^3+3x^2-5 Działania na wielomianach. Wzór skróconego mnożenia.