Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=(x^3+5x)^2 Działania na wielomianach. Wzór skróconego mnożenia. Potęgowanie potęgi.