Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=(x^3+x-2)+(x^2+x+1)-(2x^3-3x^2). Działania na wielomianach.