Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=5(x^4-x^3+x)^3 Działania na wielomianach.