Teoria
rozwiązanie
Uprość wielomian W(x)=(x^2+4x-5)^2 Działania na wielomianach. Iloczyn potęg.