rozwiązanie
Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej y=x^2-6x+10. Własności funkcji kwadratowej odczytywane z wykresu: dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność, wierzchołek, największa wartość, najmniejsza wartość, różnowartościowość, parzystość. Funkcja jest rosnąca w przedziale i malejąca w przedziale. Wykres funkcji kwadratowej y=x^2 przesunięty o wektor [3,1]. Liczenie delty i wierzchołków funkcji kwadratowej. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej. Przesuwanie wykresu funkcji o wektor. Rysowanie wektorów. Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji. Miejsce zerowe funkcji. Monotoniczność funkcji. Wykres funkcji kwadratowej. Funkcja różnowartościowa. Funkcja parzysta i nieparzysta.