rozwiązanie
Wyznacz wszystkie liczby całkowite k, dla których funkcja f(x)=x^2-2^k * x+2^k + 5/4 przyjmuje wartości dodatnie dla każdego x rzeczywistego. Rówanie kwadratowe z parametrem. Liczby całkowite. Liczby rzeczywiste. Wykres funkcji kwadratowej. Zbiór wartości funkcji kwadratowej. Nierówność kwadratowa. Funkcja wykładnicza. Równanie kwadratowe. Wyróżnik (delta) funkcji kwadratowej.