Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż nierówność wielomianową (x^3-3x^2+x+2)x^2(x+1) <= 0 Nierówność wielomianowa. Rozkład wielomianu na czynniki. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Twierdzenie B\'ezout. Dzielenie wielomianów. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.