Nie ma wzoru skróconego mnożenia na sumę kwadratów a^2 + b^2 taki jaki jest na różnicę kwadratów a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) Wyrażeń, np. x^2+1, x^2+4, x^2+3, 4x^2+y^2 nie można rozłożyć na iloczyn nawiasów i odczytać z nich pierwiastków tak jak w przypadku różnicy np. x^2-9 = 0. x_1 = 3; x_2 = -3. Gdyby wyrażenie x^2+9 można było rozłożyć na iloczyn nawiasów, to miałoby pierwiastki. Wyrażenie x^2+9 nie ma pierwiastków, ponieważ nie istnieje liczba, która podniesiona do kwadratu i zwiększona o 9 daje 0. To samo dotyczy wyrażeń z dowolną potęgą parzystą, np. x^4+1; x^6+8; x^8+5. Takie wyrażenia też nie mają pierwiastków. Wszystko co napisano wyżej jest prawdą w zbiorze liczb rzeczywistych. Na studiach, jeżeli będziesz miał na nich matematykę, to dowiesz się, że oprócz liczb rzeczywistych są też liczby zespolone. Wyrażenie x^2+9 ma pierwiastki zespolone: $-3i$, $3i$.