Zadania z matur i informatorów dla poziomu rozszerzonego. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.